Kontakt

LOGO

Manzoku

Gajeva 26

Zagreb

ZATVORENO

 

P1070783a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezak d.o.o. Zagreb, Gajeva 26 upisano u Trgovačkom sudu u Zagrebu MBS 08337865, MB:03610675, OIB:78521040279. Poslovni račun u Privrednoj Banci u Zagrebu HR8623400091110314128. Temeljni kapital društva 142.000 kn.

Direktor: ak.slik. Davor Mezak.